Board Result 2018

VIKAS VIDYALAYA, RANCHI
CBSE RESULT- 2017-2018
CLASS – X

 

UDAY KUMAR 96.8 % CHANDRA PRABHA 95% ISHAN LAKHAN 95% ASHISH KUMAR GUPTA 94.6% ABHINAV ANAND 92%
RUPESH RANJAN 91.6% SAURABH KUMAR 89.4% SWAPNIL SONAL 89.2% DIPANSHU BHARDWAJ 88.6% ADITYA KUMAR 88.6

 

VIKAS VIDYALAYA, RANCHI
CBSE RESULT- 2017-2018
CLASS – XII- SCIENCE

 

PRATYUSH JHA 95.6% TRISHA TANUSHREE 93% AMIT KUMAR 88.6% LAXMI SUBHADRA 88.2% SHUDHAM KUMAR 87.8%

 

 

VIKAS VIDYALAYA, RANCHI
CBSE RESULT- 2017-2018
CLASS – XII- COMMERCE

 

ROSHAN KUMAR 83.8% PALLAWI BHARTI 74.6% AALIYA FIROZ 70.2% SAURAV KUMAR 62.2% ROSHAN ABHISHEK KACCHAP 61%